Regulamin Grand Prix Biegów Leśnych

1. CEL IMPREZY

· GRAND PRIX BIEGÓW LEŚNYCH to inicjatywa, która ma wypromować bieganie i spacerowanie po leśnych ścieżkach.

· Spopularyzować aktywność fizyczną prowadzoną na świeżym powietrzu.

· Zintegrować wspólnotę mieszkańców i środowisko biegaczy regionu pomorskiego.

2. ORGANIZATORZY

·  Koordynator cyklu Grand Prix: Koleżeńskie Biegi w Lesie

· Współorganizatorzy: Nadleśnictwo Kwidzyn, Kwidzyn Biega, Gmina Gardeja Biega.

3. TERMINY, MIEJSCE, DYSTANS

 • 25.03.2023 r. – Leśnictwo Bogusz: I Leśny Cross Maraton & Półmaraton (42,2 i 21,1 km).
 • 29.04.2023 r. – Leśnictwo Dziwno: Aktywny Turysta (10 km).
 • 17.06.2023 r. – Leśnictwo Miłosna: Kwidzyńska ZaDyszka (10 km).
 • 01.07.2023 r. – Leśnictwo Miłosna: Maraton Leśny Kwidzyn (42,2 i 21,1 km).
 • 07.10.2023 r. – Leśnictwo Bogusz: II Leśny Cross Maraton & Półmaraton (42,2 i 21,1 km).

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W zawodach cyklu Grand Prix mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.
 • Zgłoszenia do cyklu realizowane będą zgodnie z regulaminem danego Biegu.

5. ZASADY KLASYFIKACJI GRAND PRIX

 • Warunkiem sklasyfikowania w klasyfikacji końcowej jest udział w co najmniej 4 z 5 biegów cyklu.
 • Podczas każdego z Biegów przyznawane będą punkty dla pierwszych 20 zawodników, liczone osobno w kategorii mężczyzn i kobiet.
 • Za I miejsce – 20 pkt, II m – 19 pkt, III m – 18 pkt, IV m – 17 pkt, V m – 16, VI m – 15, VII m – 14…itd.
 • O kolejności miejsc w całym cyklu decydować będzie największa ilość zdobytych punktów.
 • W przypadku zdobycia identycznych ilości punktów, decydować będzie dystans (km), w dalszej kolejności tempo biegu (czas).

6. NAGRODY

 • Ceremonia wręczenia nagród Grand Prix odbędzie się w czasie ostatniego biegu cyklu (patrz pkt. 3).
 • Dla pierwszej 6 zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet, wręczone będą puchary, medale, oraz nagrody rzeczowe.
 • Każdy zawodnik, który będzie sklasyfikowany w klasyfikacji końcowej Grand Prix, czyli ukończy co najmniej 4 z 5 Biegów otrzyma pamiątkowy medal.

7. POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Każdy uczestnik podpisując Oświadczenie udziału w danym Biegu cyklu Grand Prix wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska miejsca zamieszkania, roku urodzenia oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, w tym na internetowych stronach www i w mediach społecznościowych.
 • Organizatorzy Biegów cyklu Grand Prix wykorzystają przekazane im dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyłącznie do celów związanych z realizacją zawodów, w szczególności w zakresie zapisów, podania wyników, w mediach społecznościowych, stronach o tematyce biegowej/sportowej oraz innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją zawodów, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.
 • Kontakt z Koordynatorem cyklu Grand Prix:

Bogusław Maciejewski

email: boguslaw.maciejewski@gmail.com

Kwidzyn, 12 lutego 2023r.