Regulamin 1. Leśnego Cross Maratonu

1. LEŚNY CROSS MARATON & PÓŁMARATON

CEL IMPREZY

1. „Koleżeńskie Biegi w Lesie” to inicjatywa, która ma wypromować i upowszechnić aktywność fizyczną w scenerii leśnych, malowniczych ścieżkach Nadleśnictwa Kwidzyn.

2. Bieganie i spacerowanie w bliskim kontakcie z naturą, to świetny sposób żeby się odstresować, dać wytchnienie naszym płucom, wzmocnić odporność i zdrowie.

ORGANIZATOR

1. Bogusław Maciejewski wraz z koleżeńską grupą biegaczy z Kwidzyna i okolic.

TERMIN, MIEJSCE,TRASA

1. Leśny Cross Maraton & Półmaraton odbędzie się 25 marca 2023 roku w lasach Leśnictwa Bogusz – Nadleśnictwo Kwidzyn.

2. Miejsce startu: Leśnictwo Bogusz – leśna wiata „Koła Łowieckiego Daniel”.

3. Start wspólny do biegu o godz. 9:00 (odprawa techniczna przed startem o godz. 8:50).

4. Trasa biegu przebiega na pętli o długości 7,04 km (w okolicy startu/mety będzie Toi-Toi).

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Biegu uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Biegu składa osobiście pisemne Oświadczenie (według wzoru Organizatora) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych oraz, że udział w biegu bierze na własną odpowiedzialność. Złożenie takiego oświadczenia jest warunkiem udziału w Biegu.

BEZPIECZEŃSTWO i ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZESTNIKÓW

1. Każdy uczestnik akceptuje fakt, iż trasa przebiega ścieżkami leśnymi i drogami gruntowymi, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności.

2. Udział w zawodach wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe grożące utratą zdrowia, włącznie ze śmiercią.

3. Bieg nie jest objęty ubezpieczeniem. Każdy uczestnik powinien ubezpieczyć się indywidualnie na własny koszt, w szczególności od NNW.

4. Każdy uczestnik w związku z udziałem w Biegu, podpisując Oświadczenie (patrz: warunki uczestnictwa, pkt. 2), zrzeka się roszczeń odnośnie dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy odszkodowania z innego tytułu.

5. Na trasie Biegu obowiązuje nakaz stosowania się do ogólnych zasad ochrony przyrody i nie zakłócania ciszy. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie, wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punkcie start/meta.

6. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi w razie wypadku.

7. W czasie odprawy technicznej przed startem uczestnicy zostaną poinformowani o przebiegu i sposobie oznakowania trasy oraz o możliwych niebezpiecznych miejscach na trasie.

8. Zawody zabezpieczał będzie wykwalifikowany Ratownik Medyczny.

POMIAR, LIMIT CZASU, LIMIT UCZESTNIKÓW

1. Pomiar czasu będzie mierzony na każdej pętli przez Sędziego Biegu.

2. Każdy uczestnik będzie mógł przebiec dowolną ilość pętli, tj. od 1 do 6.

3. Limit czasowy ukończenia maratonu i półmaratonu wynosi 5 godzin.

4. Łączny limit biegaczy startujących w maratonie i półmaratonie: 100 osób. 

ZGŁOSZENIA, OPŁATA, NAGRODY

1. Zgłoszenia do udziału w Biegu przyjmowane będą na stronie www.datasport.pl. Linki do zapisów będą także na stronie FB „Koleżeńskie biegi w lesie” oraz na www.maratonypolskie.pl .

2. Opłata startowa wynosi 30 zł. Szczegóły dotyczące przelewu podane będą na stronie zapisów www.datasport.pl.

3. Każdy uczestnik na mecie otrzyma pamiątkowy oryginalny medal.

4. Około godz. 14:15 na podsumowaniu zawodów, dla 3 najlepszych zawodników maratonu oraz półmaratonu, wręczone będą puchary (osobno w kategorii kobiet i mężczyzn), a osoby które ukończą pełen dystans maratonu otrzymają drobne upominki.

POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Leśny Cross Maraton & Półmaraton jest pierwszym biegiem w cyklu biegów pod nazwą „I Grand Prix Biegów Leśnych”. Uwaga! Szczegółowe informacje dotyczące całego cyklu Grand Prix opisane są w osobnym regulaminie (patrz załącznik p/n).

2. Przy leśnej wiacie będzie rozpalone ognisko, gdzie będzie można się ogrzać, odpocząć, napić kawy, herbaty, upiec kiełbaskę i zjeść coś słodkiego.

3. W miejscu start/meta będzie punkt odżywczy z: wodą, pepsi, banany, czekolada, rodzynki, daktyle, ciastka, itp.

4. Relacja z zawodów, galeria zdjęć, wyniki udostępniane będą na stronie „FB Koleżeńskie Biegi w Lesie” oraz na stronie www.maratonypolskie.pl

5. Każdy uczestnik podpisując Oświadczenie do udziału w zawodach wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, w szczególności wraz z podaniem imienia i nazwiska miejsca zamieszkania, roku urodzenia oraz klubu sportowego, w tym w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, w tym na internetowych stronach www i w mediach społecznościowych.

6. Organizator wykorzysta przekazane mu dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  wyłącznie do celów związanych z realizacją zawodów, w szczególności w zakresie zapisów, podania wyników, w tym na stronie FB Koleżeńskie Biegi w Lesie, mediach społecznościowych, stronach o tematyce biegowej/sportowej oraz innych celach bezpośrednio związanych z organizacją i promocją zawodów, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas zawodów.

8. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

9. Kontakt z Organizatorem:

Koleżeńskie Biegi w Lesie

Bogusław Maciejewski

tel. 605-557-365

Kwidzyn, 31 stycznia 2023r.